Päivystysnumero: 0400 494 431

Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Liittymissopimus

Orimattilan Veden ja asiakkaan väliset menettelyt perustuvat sopimukseen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä vesihuoltolain sekä vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Sopimuksen teko edellyttää, että Orimattilan Vesi on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Huomioitahan että mikäli asennustyö poikkeaa alkuperäisistä suunnitelmista, tulee muutetut, asennuksia vastaavat vesijohto- ja viemäröintipiirustukset toimittaa Orimattilan Vedelle.

 

Liittymishakemus

Liittymissopimus tehdään liittymishakemuksen perusteella. Hakemus liitteineen tulee palauttaa viimeistään kahta viikkoa ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa Orimattilan Vesi Oy:n toimistoon, osoitteeseen Tokkolantie 3, 16300 Orimattila.

Hakemuksen mukana tulee toimittaa verkostoon liittyvää kiinteistöä koskevat piirustukset
- 2 kpl asemapiirustuksia vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmin mittakaavassa 1:200-1:500
- 1 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmia (uudisrakennus, ei omakotitalot)
- 2 kpl hakemuksia kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtajaksi

Vesijohto- ja viemärisuunnittelijan tulee olla ammattitaitoinen LVI-suunnittelija. Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja jätevesiviemäriverkostoja koskevat liittymiskohta- ja korkotiedot puh. 0400 714694 Jami Junkkari.

 

Liittymiskustannukset

Orimattilan vesilaitos laskuttaa asiakkaalta kerrosalaan perustuvan liittymismaksun sekä vesijohdon, että viemärin osalta. Liittymismaksun lisäksi asiakas vastaa seuraavista kustannuksista:

- suunnittelukustannukset

- liitoskohdasta eteenpäin tonttijohdot sekä niiden kaivuutyö ja asentaminen

- jätevesipumppaamo (vain paineviemäröidyt alueet)

- vesimittarin asennus ja siihen liittyvät tarvikkeet venttiileineen (vesilaitos laskuttaa)

 

Vesi- ja jätevesiviemärijohdon rakentaminen


Liittämiskohta

Tonttijohtojen liittämiskohta vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon on vesihuollon toiminta-alueella kiinteistön läheisyydessä, asemakaava-alueilla yleensä tontin rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella enintään noin 100 m:n päässä lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohta on pääsääntöisesti runkolinjassa.


Tonttijohdot

Liitoskohdasta eteenpäin liitettävään rakennukseen asti tonttijohtojen kaivuutyö ja asentaminen sekä jätevesiviemärin hankinta tarvikkeineen kuuluvat kiinteistön omistajalle. Vesijohdon voi tarvittaessa tilata Orimattilan Vedeltä. HUOM! Vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentaminen voidaan aloittaa rakennuspaikalla sen jälkeen, kun liittyjä on palauttanut liittymishakemuksen liitteineen ja kiinteistön vesijohto- ja jätevesiviemäröintisuunnitelmat on hyväksytty Orimattilan Vesi Oy:ssä, jonka jälkeen piirustukset on palautettu liittyjälle.
Tonttijohdot rakennetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Työssä noudatetaan Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelmaa osaa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet sekä RIL 77 1990 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Asennusohjeet. Rakentamisen valvonnasta vastaa rakennuskohteen KVV-työnjohtaja RakMk osan D6 mukaisesti.

Omakotitalon muovinen tonttivesijohto, joka on paineluokaltaan 10 baaria, asennetaan muoviseen suojaputkeen. Vesimittari sijoitetaan erilliseen tekniseen huoneeseen, joka on viemäröity. Omakotitalon tonttijätevesiviemäri on muovinen ja halkaisijaltaan 110 mm. Tonttijätevesiviemärissä tulee olla teleskooppinen muovinen tarkastusputki/-kaivo, jonka valurautainen kansi tulee pihojentekovaiheessa asentaa maanpinnan tasolle. Tonttijohdon haaroitukset tehdään aina tarkastuskaivoon. Viettoviemärialueilla jätevesiviemärin kaltevuuden tulee olla vähintään 1 cm metriä kohti. Orimattilan Vesi määrittelee kiinteistön jätevesiviemärille padotuskorkeuden eli tason, jonka alapuolelle ei saa asentaa viemäröintipisteitä. Alueilla, joilla sadevesiä pääsee jätevesiviemäriverkostoon, padotuskorkeus mitataan runkoviemärikaivosta, johon tonttijätevesiviemäri liittyy, ja määräytymisperusteena on kaivon kannen korkeus (eli maanpinnan korko) + 10 cm. Muilla alueilla padotuskorkeuden määritelmä on runkoviemärin laen korkeus + 1 m.

Tonttivesijohdon liittämisen vesijohtoverkostoon tekee pääsääntöisesti aina Vesilaitos. Vesilaitos myös toimittaa ja asentaa kiinteistölle vesimittarin, joka on Orimattilan Veden omaisuutta. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen ja liitososineen vesilaitos veloittaa liittyjältä, jonka omaisuudeksi ne jäävät. Vesimittarin asennus tulee tilata viimeistään kolmea päivää aiemmin.

Kiinteistön rakennusaikana liittyjälle voidaan avata vesiliittymä ilman mittaria maksimissaan kahdeksi kuukaudeksi, vain niinä aikoina, jolloin on olemassa vesimittarin jäätymisvaara. HUOM! Liittymä avataan ja vesimittari toimitetaan kiinteistölle vasta sen jälkeen kun liittyjä on allekirjoittanut sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä.

Tontin sisäisten putkitöiden tarkastuksista on vastuussa rakennuskohteen KVV-työnjohtaja. Kiinteistön vesijohto- ja viemäritarkastuksissa tulee olla hyväksytyt vesijohto- ja viemäröintipiirustukset, joihin tarkastukset merkitään.

 

Sadevesiviemäröinti

Alueilla, joilla on mahdollista liittyä sadevesiviemäröintiin tai joudutaan rakentamaan tierummut, tulee ottaa yhteys Orimattilan kaupungin teknisen palvelukeskuksen Kunnallistekniikan työnjohtaja Janne Komulaiseen 044 781 3619.

 

Yhteystiedot

Laskutus, liittymissopimukset ja vesimittarien tilaukset: Sanna Ahtiainen 044 781 3579
Liittymiskohta- ja korkotiedot: Jami Junkkari 0400 714 694
Työnjohto: Pekka Sepänmaa 040 485 3936
Toimitusjohtaja : Mikko Paajanen 044 781 3611