Päivystysnumero: 0400 494 431

Uutiset

 • ARTJÄRVEN SALMELANRINTEEN VEDENPAINE

  Kyttämaan vedenottamon korjaustyön vuoksi vedenpaineet ovat normaalia alhaisemmat Artjärven Salmelanrinteen alueella. Tilanne normalisoituu kun vedenottamo saadaan uudestaan käyttöön ensi viikolla.

  Keskiviikko-iltana Artjärven alueella on ollut normaalia enemmän vedenkäyttöä, mistä johtuen paineet putosivat entisestään ja osalta vedentulo loppui kokonaan. Jotta keskiviikko-illan tilanne ei toistuisi, olisi toivottavaa, että vettä ei otettaisi suuria määriä kerrallaan eli ei täytettäisi säiliöitä tai vastaavia.

  Pahoittelemme korjaustyön aiheuttamaa haittaa.

  Lue lisää
 • TOIMISTO SULJETTUNA 17.3.20 ALKAEN TOISTAISEKSI

  Vesilaitoksen toimisto pidetään toistaiseksi suljettuna 17.3.2020 alkaen ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä koronaviruksen vuoksi. Yhteydenpito hoidetaan sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Yhteystiedot löydät täältä.

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON KORJAUS LAHDENTIELLÄ KE 27.5.20

  Lahdentiellä, lähellä Koulutien risteystä, on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään keskiviikkona 27.5.20. Korjaustyön kestoa ei vielä tiedetä.
  Kiinteistöille, joihin korjaustyö vaikuttaa, jaetaan tiistain aikana tiedote asiasta. Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.
  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.

  Lue lisää
 • Kesävesipisteet

  Torin kesäkaivo on avattu!

  Vesipisteet myös:
  Tokkolantie 3:ssa
  Järvikunnan koululla ja
  Hasintiellä Karkkulassa

  Keskustan vesipisteet desinfioidaan päivittäin ja sivukylien noin kerran viikossa.

  •    Vesipiste on tarkoitettu pienten vesimäärien noutamiseen kanisterilla esim. juomavedeksi, jos oma kaivovesi ei ole juotavaksi kelpaavaa.
  •    Jokaisen hakijan on pidettävä huolta paikan puhtaudesta omalta osaltaan.
  •    Vesipiste ei ole pesupaikka eikä leikkipaikka, eikä vettä saa jättää valumaan. Putken suusta ei saa juoda.
  •    Ilkivalta tai väärinkäyttö voi johtaa vesipisteen sulkemiseen.

  Toivomme, että ohjeita noudatetaan kaikkien vesipisteen käyttäjien hyväksi.

  Lue lisää
 • Toimiston puhelinpalvelu suljettu pe 22.5.20

  Vesilaitoksen toimiston on edelleen suljettuna vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja myös toimiston puhelinpalvelu on suljettu perjantaina 22.5.2020. Päivystysnumero toimii normaalisti päivystysluonteisissa kiireellisissä asioissa.

  Lue lisää
 • VESIMITTAREIDEN LUKEMAPYYNNÖT

  Lue lisää
 • TOIMISTO SULJETTUNA

  Vesilaitoksen toimisto on suljettuna keskiviikkona 4.3.20 klo 8.30 - 13.00.

  Lue lisää
 • VESILAITOS ALOITTAA VERKOSTON LOHKOMISEN VUOTOJEN PAIKALLISTAMISEN NOPEUTTAMISEKSI

  Vesivuotojen nopeamman ja tarkemman paikallistamisen vuoksi aloitamme Orimattilan keskustan verkoston lohkomisen pienempiin alueisiin. Lohkominen ei tässä vaiheessa koske Artjärven, Pennalan tai Mallusjoen alueita, joiden vedenkulutusta seurataan runkolinjoihin asennettujen virtausmittauskaivojen avulla.

  Nykytilanteessa verkosto toimii yhtenä kokonaisuutena, eikä sen käyttöä pienemmissä osissa ole poikkeustilanteita lukuun ottamatta kokeiltu. Verkosto tullaan jakamaan suunnitelmallisesti useaan eri lohkoon, jota kutakin syötetään hallitusti 1-2 vedenottamon kautta. Lohkomisen perusteella vedenottamoilla tuotettua vesimäärää voidaan verrata tarkasti samalla alueella olevien asiakkaiden mitattuun keskiarvokulutukseen. Menetelmän avulla vuotojen etsintä saadaan rajattua pienemmälle alueelle ja samalla saadaan suunnittelun tueksi käytännön tietoa vesien virtaussuunnasta eri tilanteissa.

  Verkoston lohkomisen seurauksena veden normaalit virtaussuunnat muuttuvat. Virtaussuunnan muutos voi aiheuttaa sakan irtoamista putkiston seinämiltä ja hetkellistä sameutta tai ruosteen väriä vedessä. Laatuhäiriö poistuu yleensä kylmää vettä juoksuttamalla. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä päivystysnumeroomme 0400 494 431. Tiedotamme havaitsemistamme häiriöistä näillä kotisivuillamme ja Orimattilan kaupungin Facebook-sivulla.
   

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON KORJAUS TULLINMÄELLÄ 13.2.2020

  **Päivitys 13.2.20 klo 14:25: Vesivuoto on korjattu ja vesi on jälleen käytettävissä.**

   

  Tullinmäellä on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään torstaina 13.2.20. Korjaustyöstä johtuen vedenjakelussa on katkos Tullintiellä, Tullinkujalla ja Tullintien ja Erkontien risteysalueella klo 9.30.-17.00. Kyseisiin kiinteistöihin on jaettu tiedote asiasta. Katkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin.


  Kehotamme varaamaan vettä kotitaloustarpeisiin. Katkon aikana hanan avaaminen ja wc:n vetäminen ei ole suotavaa, koska tällöin putkistoon pääsee ilmaa. Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.


  Autojen läpiajoliikenne on poikki Tullintie 3:n kohdalta korjaustöiden ajan. Kevyenliikenteen kulku pyritään järjestämään.


  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.
   

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON VUOTOA ETSITÄÄN

  Orimattilan keskustan alueella on mahdollisesti vesijohtoverkoston vuoto, koska veden kulutusmäärä on normaalia suurempi. Epäilyttäviä ja mahdollisesti vuotoon viittavia havaintoja ovat mm. verkoston heikko paine, veden laatuhäiriöt ja maastossa näkyvät epätavalliset kosteikot tai virtaukset. Havainnoista voi ottaa yhteyttä päivystysnumeroomme 0400 494 431.

   

   

  Lue lisää
 • Vesilaitoksen toimisto on suljettuna perjantaina 7.2.2020

  Toimistomme on suljettuna perjantaina 7.2.2020 ja avoinna taas maanantaina 10.2. normaalisti (klo 8.30-15.00).

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON KORJAUS ÄYRÄSTIELLÄ 5.2.2020

  ***Päivitys klo 10.15: Vuoto on saatu korjattua.***

   

  Äyrästiellä on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään keskiviikkona 5.2.20. Korjaustyö aiheuttaa paineenvaihteluita ja mahdollisesti vedenkatkoksia Mäntymäentiellä, Äyräspolulla ja Äyräskujalla. Kyseisiin kiinteistöihin on jaettu tiedote asiasta. Korjaustyön kestoa ei vielä tiedetä.


  Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.


  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.
   

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON VUODON KORJAUS KIRVUNTIELLÄ 23.1.20

  ***Päivitys klo 10.38: Vuoto on korjattu ja vesi on jälleen käytettävissä.***

   

  Korjaustyö päästään aloittamaan vasta torstaina 23.1. klo 7.30 alkaen. Työ aiheuttaa paineenvaihteluita ja vedenkatkoksia Kirvuntiellä, Kuismapolulla, Nurrinpolulla, Inkilänpolulla ja Roinilanpolulla. Korjaustyön kestoa ei vielä tiedetä.


  Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.
  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta.

  Pahoittelemme vuodosta ja korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON VUOTO KIRVUNTIELLÄ 22.1.20

  Kirvuntiellä on havaittu vesivuoto, mitä korjataan tänään. Korjaustyö aiheuttaa paineenvaihteluita ja vedenkatkoksia Kirvuntiellä, Kuismapolulla, Nurrinpolulla, Inkilänpolulla ja Roinilanpolulla. Korjaustyön kestoa ei vielä tiedetä.
  Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.
  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutunutta haittaa.
   

  Lue lisää