Päivystysnumero: 0400 494 431

Uutiset

 • Vedenjakelukatko Pennalassa keskiviikkona 20.3.2019

  Maanantaille 18.3.2019 suunniteltu ja tiedotettu vesikatko liitostöineen ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti, koska vesijohtoverkostoa ei saatu paineettomaksi. Liitostyön suorittamiseksi alueelle on suunniteltu uusi, laajempi vesikatko, mihin kuuluu kaikki Pennalassa Rengonjoen itäpuolella sijaitsevat kiinteistöt(mm.Lautsillantie, Katajamäentie, Uotilantie, Onnintie, Knaapinmäki, Vennunpolku, Riihelänharju). Kyseessä oleviin kiinteistöihin jaetaan tiedote asiasta.


  Vedenjakelukatko on keskiviikkona 20.3.2019 klo. 15.30 – 20.00.

   

  Vesikatko johtuu Uotilanrinteen asuinalueen vesihuoltolinjan liittämisestä vesilaitoksen runkolinjoihin.
  Vedenkuluttajien on hyvä varautua ottamaan talousvettä talteen katkon ajaksi. Vahinkojen välttämiseksi kehotamme pitämään hanat suljettuina ja vettä käyttävät kodinkoneet kiinni katkon aikana. Vesi kytketään takaisin heti työn valmistuttua.
  Liitostöiden jälkeen verkostossa voi paikoin esiintyä paineenvaihtelua, ilmaa ja sameutta. Veden juoksuttaminen auttaa ilman ja sameuden poistamisessa. Pahoittelemme veden jakelukatkosta aiheutuvaa haittaa. 

  Yhteyshenkilöt: Jami Junkkari, Orimattilan Vesi Oy, 0400 714 694 ja Juha-Matti Päivärinta, Lakeuden Maanrakennus Oy, 0400 902 349

  Lue lisää
 • Vedenjakelukatko Uotilantiellä ja Lankilantiellä maanantaina 18.3.19

  Pennalassa osalla Uotilantien ja Lankilantien kiinteistöistä on katko vedenjakelussa maanantaina 18.3.2019 klo. 8.30 – 15.00. Kyseessä oleviin kiinteistöihin jaetaan tiedote asiasta perjantaina 15.3..


  Vesikatko johtuu Uotilanrinteen asuinalueen vesihuoltolinjan liittämisestä vesilaitoksen runkolinjoihin.


  Vedenkuluttajien on hyvä varautua ottamaan talousvettä talteen katkon ajaksi. Vahinkojen välttämiseksi kehotamme pitämään hanat suljettuina ja vettä käyttävät kodinkoneet kiinni katkon aikana. Vesi kytketään takaisin heti työn valmistuttua.
  Liitostöiden jälkeen verkostossa voi paikoin esiintyä paineenvaihtelua, ilmaa ja sameutta. Veden juoksuttaminen auttaa ilman ja sameuden poistamisessa.
  Pahoittelemme veden jakelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

  Yhteyshenkilöt: Jami Junkkari, Orimattilan Vesi Oy, 0400 714 694 ja Juha-Matti Päivärinta, Lakeuden Maanrakennus Oy, 0400 902 349

  Lue lisää
 • VUODONKORJAUS KANKAANMÄELLÄ ON SAATU VALMIIKSI

  Päivitys klo 18.50 (15.3.2019)

  Vuoto on saatu korjattua ja vesihuolto toimii taas normaalisti. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutunutta haittaa.

  ***********************************************************************************************************

  Kangasvuokonkujan ja Kankaantien risteyksessä on havaittu vesivuoto, mitä korjataan tänään.  Korjaustyön kestoa ei vielä tiedetä.

  Vuoto saattaa näkyä asiakkaille verkoston heikkona paineena ja veden laatuhäiriöinä esim. sameutena. Korjaustyön aikana vettä on saatavilla Vesilaitoksen Tokkolantie 3:n vedenottopisteestä.

  Pahoittelemme vuodon aiheuttamaa haittaa. Tiedotamme lisää myöhemmin.

  Lue lisää
 • Vesimittareiden vaihtotyö käynnistyy maaliskuussa

  Lue lisää
 • VESIVUOTO ARTJÄRVELLÄ

  Vesivuoto oli lumiauran rikkoma vesiposti, joten onneksi tilanne saatiin nopeasti korjattua.

   

  ***************************************************************************************************

   

  Artjärvellä Kalliotiellä on juuri havaittu vesivuoto, minkä korjaustyö alkaa mahdollisimman pian. Asiakkaillemme vuoto näkyy huonona vedenpaineena.

  Pahoittelemme vuodon ja korjaustyön aiheuttamaa haittaa.

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVUOTO KYNTÖMIEHENPOLULLA ON KORJATTU

  Päivitys klo 14.46 (29.1.19):

  Vesijohtovuoto on saatu korjattua ja vesi on käytettävissä. Linjaa huuhdellaan vielä. Jos laatuhäiriöitä vielä esiintyy, ne poistuvat kylmää vettä juoksuttamalla. Tarvittaessa ottakaa yhteys päivystysnumeroomme.

  *************************************************************************

  Kyntömiehenpolulla korjataan tänään vesivuotoa, mistä johtuen Niittäjänkujalla, Kyntömiehentiellä, Kyntömiehenpolulla ja Raivaajankujalla on katkos vedenjakelussa noin klo 11.30 alkaen.


  Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.


  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä laatuhäiriöitä, mitkä poistuvat kylmää vettä juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.
  Ilmoitamme vesijohtotyön edistymisestä ja katkon päättymisestä tällä sivulla ja Orimattilan kaupungin Facebook-sivulla.
   

  Lue lisää
 • Vesimittareiden ja -putkien jäätymisvaara pakkasella

  Paksusta lumikerroksesta huolimatta, kiinteistönomistajan on viimeistään nyt syytä huolehtia kiinteistön vesimittarin ja jäätymisvaarassa olevien vesikalusteiden suojaaminen tarkastamalla vesimittaritilan lämmitys ja se, että ovet ja ilmanvaihtoventtiilit ovat suljetut.

  Jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin, kun jää alkaa sulaa ja vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista. Paras keino torjua tämä vaara on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa ne oikein.

  Jos epäilee putken tai vesimittarin olevan jäässä tai havaitsee sen rikkoutuneen, on syytä heti ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäputket sulattaa putkiurakoitsija. Jäätyneestä vesimittarista on otettava yhteyttä Orimattilan Vesilaitokseen.

  Lue lisää
 • Vesivuoto Opintiellä on korjattu

  ***Vesivuoto on korjattu; pahoittelemme häiriötä.***

   

  Opintiellä on havaittu vesivuoto, mitä korjataan tänään 10.1.2019. Alueella Opintie 9 - 33 ja Varsakujalla on korjaustyön aiheuttamia paineen vaihteluita ja klo 12.00 alkaen myös vedenkatkoksia, minkä kestosta ei vielä tiedetä.

  Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.

  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu vettä juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta.

  Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutunutta haittaa.

   

  Lue lisää