Päivystysnumero: 0400 494 431

Jätevesi

 

Orimattilan kaupungin alueelta jätevesiverkoston avulla kerätyt jätevedet puhdistetaan vuonna 1981 valmistuneessa Vääräkosken jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamo on kaksilinjainen ja se sisältää nykyisin yhdistetyn biologisen kokonaistypen ja fosforin poiston varustettuna jälkisaostuksella. Puhdistettu jätevesi johdetaan Porvoonjokeen.

 

Vääräkosken puhdistamolta otetaan kuukausittain ympäristöluvan mukaiset vesinäytteet analysoitavaksi. Vuoden 2019 tulokset on nähtävissä seuraavista linkeistä: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu.

 

Aikaisempien vuosien tulokset on nähtävissä seuraavista linkeistä:

Vuosi 2018: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu.

Vuosi 2017: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu.

Vuosi 2016: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu

Vuosi 2015: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu.

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.6.2014 antaman ympäristölupapäätöksen mukaisesti vesistöön johdettavan jäteveden tulee täyttää ohitukset ja ylivuodot huomioiden seuraavat vaatimukset:

  Pitoisuusarvo   mg/l enintään ja/tai Käsittelyteho% enintään    Tarkastelujakso
BOD7ATU                10         ja             95                3 kk
fosfori               0,3         ja            95               3 kk
ammoniumtyppi                 4         ja            90 (nitrifikaatioaste)             12 kk

 

 

Lisäksi puhdistamon tulee täyttää seuraavat valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaiset vaatimukset käisttelyteholle:

  

    Pitoisuusarvo mg/l enintään ja/tai Käsittelyteho% enintään Tarkastelujakso
kokonaistyppi 20 (jäteveden lämpötilan ollessa >12 oC) ja 70 näyte               (teholle 12 kk)
BOD7ATU 30 tai 70 näytekohtainen       (2 ylitystä/vuosi)
kiintoaine 35 tai 90 näytekohtainen       (2 ylitystä/vuosi)
CODCr 125 tai 75 näytekohtainen       (2 ylitystä/vuosi)