Päivystysnumero: 0400 494 431

Talousvesi


Orimattilan kaupungin vesilaitoksen jakama talousvesi on Orimattilan harjualueilla hyvin suodattunutta ja raikasta pohjavettä. Käytössä on eri puolilla kaupunkia yhteensä seitsemän vedenottamoa, joista kahdessa pH:n säätö toteutetaan kalkkikivialkaloinnilla ja viidessä lipeällä. Lisäksi kolmella vedenottamolla on UV-säteilijä lähtevässä vedessä. Muuta vedenkäsittelyä ei tarvita. Orimattilan kaupungin vesilaitoksen jakaman talousveden pH on noin 8 ja kovuus 0,7 - 0,9 mmol/l eli 4 - 5 dH.

 

Orimattilan kaupungin vesilaitos päivitti vuoden 2019 aikana talousveden valvontatutkimusohjelman, joka kattaa vuodet 2020 - 2024. Vuonna 2019 tehtiin myös valvontatutkimusohjelman päivitystä varten vedentuotannon ja -jakelun riskitarkastelu, jonka yhteenveto löytyy tästä.

 

Talousveden laadun valvonta:

Terveydensuojeluviranomainen (PHHYKY) ottaa Orimattilan kaupungin vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti Orimattilan Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta 10 kertaa vuodessa säännöllisen valvonnan näytteen. Säännöllisen valvonnan näytteistä kahdeksan otetaan ns. jatkuvan valvonnan näytteinä ja kaksi ns. jaksottaisen seurannan näytteinä, jotka ovat huomattavasti jatkuvan valvonnan näytteitä laajempia. Säännöllisen valvonnan näytteitä otetaan valvontatutkimusohjelman mukaan vuosittain Peltolan ja Lintulan päiväkodeista, Pennalan, Karkkulan ja Vuorenmäen kouluilta sekä terveyskeskuksesta. Lisäksi valvontatutkimusohjelmaan sisältyy vedenottamoiden raakaveden ja lähtevän veden sekä vesitornin veden laadun valvonta.

 

Seuraavassa vuonna 2019 otetut säännöllisen valvonnan näytteet:

Tammikuu: Järvikunnan koulu, jatkuva valvonta

Helmikuu: radioaktiivisuusnäytteet Hietastenkankaan vedenottamo, Kyttämaan vedenottamo, Pakaantien vedenottamo, Pennalan vedenottamo, Sikosuon vedenottamo, Tönnön vedenottamo ja Uudenkartanon vedenottamo

Maaliskuu: Orimattilan terveysasema, jatkuva valvonta

Huhtikuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Toukokuu: Lintulan päiväkoti, jaksottainen seuranta

Kesäkuu: Mallusjoen lepokoti, jatkuva valvonta (lisänäytteen tutkimustodistus osoittaa, että talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -suositukset)

Heinäkuu: Orimattilan terveysasema, jatkuva valvonta

Elokuu: Vuorenmäen koulu, jaksottainen seuranta

Syyskuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Lokakuu: Pennalan koulu, jatkuva valvonta

Marraskuu: Orimattilan terveysasema, jatkuva valvonta

Joulukuu: ei näytettä

 

Seuraavassa vuonna 2018 otetut säännöllisen valvonnan näytteet:

Tammikuu: Järvikunnan koulu, jatkuva valvonta

Helmikuu: ei näytettä

Maaliskuu: Orimattilan terveysasema, jatkuva valvonta

Huhtikuu: Peltolan päiväkoti, jaksottainen seuranta

Toukokuu: Lintulan päviäkoti, jatkuva valvonta sekä nitriitti näytteet Hietastenkankaan vedenottamo, Pakaantien vedenottamo, Uudenkartanon vedenottamo, Kyttämaan vedenottamo, Pennalan vedenottamo, Sikosuon vedenottamo, Tönnön vedenottamo ja vesitorni

Kesäkuu: Mallusjoen lepokoti, jatkuva valvonta

Heinäkuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Elokuu: Vuorenmäen koulu, jatkuva valvonta sekä radioaktiivisuus

Syyskuu: Pennalan koulu, jatkuva valvonta

Lokakuu: Orimattilan terveysasema, jaksottainen seuranta sekä radioaktiivisuus

Marraskuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Joulukuu: ei näytettä

 

Seuraavassa vuonna 2017 otetut säännöllisen valvonnan näytteet:

Tammikuu: Järvikunnan koulu, jaksottainen seuranta

Helmikuu: ei näytettä

Maaliskuu: Terveyskeskus, jatkuva valvonta

Huhtikuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Toukokuu: Lintulan päiväkoti, jatkuva valvonta

Kesäkuu: Mallusjoen lepokoti, jatkuva valvonta

Heinäkuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Elokuu: Vuorenmäen koulu, jatkuva valvonta

Syyskuu: Pennalan koulu, jaksottainen seuranta sekä tiedot analyysipaketeista pestisidit 1 ja pestisidit 2

Lokakuu: Terveyskeskus, jatkuva valvonta

Marraskuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta sekä tiedot analyysipaketeista pestisidit 1 ja pestisidit 2

Joulukuu: ei näytettä

 

Seuraavassa vuonna 2016 otetut säännöllisen valvonnan näytteet:

Tammikuu: Päiväkoti Kuperkeikka, jatkuva valvonta

Helmikuu: ei näytettä

Maaliskuu: Terveyskeskus, jatkuva valvonta

Huhtikuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Toukokuu: Lintulan päiväkoti, jaksottainen seuranta

Kesäkuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Heinäkuu: ei näytettä

Elokuu: Vuorenmäen koulu, jaksottainen seuranta

Syyskuu: Pennalan koulu, jatkuva valvonta

Lokakuu: Vesitorni, jatkuva valvonta

Marraskuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

Joulukuu: Peltolan päiväkoti, jatkuva valvonta

 

Seuraavassa vuonna 2015 otetut säännöllisen valvonnan näytteet:

Tammikuu: Karkkulan koulu, jatkuva valvonta

Helmikuu: ei näytettä

Maaliskuu: Peltolan päiväkoti, jaksottainen seuranta sekä tiedot analyysipaketeista Fenoliset yhdisteetPAH-yhdisteet, pestisidit 1 ja pestisidit 2 sekä VOC.

Maaliskuu 2: Terveyskeskus, jatkuva valvonta

Huhtikuu: ei näytettä

Toukokuu: Lintulan päiväkoti, jatkuva valvonta

Kesäkuu: Mallusjoen leirikoti, jatkuva valvonta

Heinäkuu: Terveyskeskus, jatkuva valvonta

Elokuu: Vuorenmäen koulu, jatkuva valvonta

Syyskuu: Pennalan koulu, jatkuva valvonta

Lokakuu: Orimattilan terveyskeskus, jaksottainen seuranta sekä tiedot analyysipaketeista PAH-yhdisteet sekä pestisidit 1 ja pestisidit 2.

Marraskuu: Peltolan päiväkoti

Joulukuu: ei näytettä