Päivystysnumero: 0400 494 431

Toiminta-alue

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on vesihuoltolain (119/2009) mukainen käsite. Toiminta-alue tarkoittaa aluetta, jolla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi.

 

Sellaisilla haja-asutusalueilla, joilla on voimassa oleva vesihuollon toiminta-alue, pätee vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvoitteet. Kiinteistön sijainti haja-asutusalueella ei siis suoraan tarkoita sitä, että alueella olisi voimassa haja-asutuksen jätevesiasetus eli oikeammin valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Näin ollen myöskään kyseisen asetuksen määräajat eivät suoraan koske kaikkia haja-asutusalueen kiinteistöjä. 

 

Orimattilassa vesihuollon toiminta-alueita on keskustaajaman lisäksi mm. Mallusjärven ympäristössä, Virenojalla, Pennalassa, Pyörähtälässä ja Salmelan alueella. Orimattilan vesihuollon toiminta-alue on kaupunginvaltuuston hyväksymä (7.6.2004, § 44 ja 30.8.2004, §63) ja teknisen lautakunnan täydentämä (Teknltk 13.5.2008, § 98).

 

Toiminta-alueet keskusta-alueella ja Järvikylässä

Toiminta-alueet Mallusjärvellä ja Huhdanojalla

Toiminta-alueet Pennalassa ja Pasinassa

Toiminta-alueet Virenojalla

Toiminta-alue Pyörähtälässä

Toiminta-alue Salmelassa