Päivystysnumero: 0400 494 431

Vesihuollon kehittäminen

 

Vesihuollon kehittämistarpeet Orimattilassa 10 - 15 vuoden tähtäimellä on esitetty Orimattilan vesihuollon laajentumisen työkaluksi marraskuussa 2012 valmistuneessa Orimattilan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelma on oikeusvaikutukseton ja se tulee vesihuoltolain mukaisesti päivittää riittävän usein yhdyskuntakehitystä vastaavaksi. Orimattilan kaupungin valtuusto hyväksyi 13.11.2012 päivätyn vesihuollon kehittämissuunnitelman 2.9.2013 pidetyssä kokouksessaan (§ 56).

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Nykytilannekartta

Suunnitelmakartta

Liite 4: Pohjavesialueet ja vedenottamot

Liite 5: Tarkastelualueet ja perusteet

Liite 6: Tarkastelualueiden priorisointi

Liite 7: Kustannusarviolaskennan arviohinnat