Jatkamme vesimittareiden vaihtotyötä 3.8.2020

Jatkamme koronapandemian vuoksi keskeytettyä mittarien vaihtotyötä 3.8.2020 alkaen. Mittarien vaihtotyöstä vastaa entiseen tapaan LVI-Putkikama Oy.

Vesimittarin vaihto on asiakkaalle veloitukseton ja kuuluu kokonaan vesilaitoksen vastuulle. Mikäli vesimittarin vaihtotyön yhteydessä ilmenee tarve uusia muita osia, putkiliike veloittaa kyseisen työn osineen asiakkaalta oman hinnastonsa mukaisesti. Asiakkaan kustannuksella uusittavia osia ovat mm. mittarin vieressä olevat sulkuventtiilit, takaiskut sekä itse putkisto. LVI-Putkikama Oy ottaa yhteyttä asiakkaisiin noin viikkoa ennen vaihtoajankohtaa. Yhteydenotto tapahtuu pääosin puhelimitse ja voitte luonnollisesti vallitsevan tilanteen vuoksi pyytää vaihtotyön siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Lisätietoja

Kari Korkkula
LVI-Putkikama Oy
040 531 1729

Jami Junkkari
Vesihuoltopäällikkö
0400 714 694