Käyttösopimus / vuokralainen maksajana 1.10.2022 alkaen

Vesilaitoksen johtaja on tehnyt 30.9.2022 päätöksen, ettei käyttösopimuksia tehdä yleisten toimitusehtojen kohdan 1.10 mukaisen kiinteistön haltijan (vuokralainen) kanssa. Päätös ei koske sopimuksia, joihin vesilaitos on antanut suostumuksen ennen 1.10.2022.

Liittyjällä on yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1.1 mukaisesti mahdollisuus pyytää vesilaitosta lähettämään laskut kiinteistön haltijalle. Pyyntö laskujen siirtämisestä kiinteistön haltijalle on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen vesilaitos@orimattila.fi. Laskujen siirtänen kiinteistön haltijalle ei tee kiinteistön haltijasta sopijapuolta eikä poista liittyjän käyttösopimuksen mukaisia vastuita.  Toisin sanoen liittyjä vastaa sopimuksensa perusteella laskun maksamisesta myös silloin, kun laskut lähetetään liittyjän pyynnöstä kiinteistön haltijalle.

Laskutusosoitteen siirron tyypillisimmät ongelmat liittyvät vuokralaiselta maksamatta jääneisiin laskuihin. Jotta liittyjällä on mahdollisuus reagoida hänen vastuullaan olevaan asiaan, niin kiinteistön haltijan maksamattomista vesilaskuista tullaan jatkossa ilmoittamaan omistajalle jo ensimmäisen maksumuistutuksen yhteydessä.