UKK – Usein kysytyt kysymykset

Miten vesimittaria luetaan?

Käytössämme on useita eri tyyppisiä mittareita. Yleisimmin viisi ensimmäistä numeroa etunollineen vasemmalta alkaen ilmoittaa täydet kuutiot. Mittarinlukukorttiin olisi hyvä merkitä lukema täsmälleen, kuten se on mittarissa. Poikkeuksena on Kulutus-Web; sinne syötetään vain täydet kuutiot.

Miksi vesijohtovesi on sameaa?

Vesijohtoverkostoon on voinut päästä ilmaa esimerkiksi huoltotyön seurauksena. Normaalisti sameus poistuu vettä juoksuttamalla. Mikäli ongelma jatkuu veden juoksutuksesta huolimatta, ota yhteyttä vesilaitokselle.

Katkaistaanko vesi omistajanvaihdoksen ajaksi?

Ei katkaista, mutta vaihtoajankohdan vesimittarilukema tulee ilmoittaa Vesilaitokselle. Lisää tietoja löydät asiakaspalvelu-osiostamme.

Missä kulkee vastuuraja asiakas/vesilaitos?

Vastuuraja on määritelty kunkin liittyjän liittymissopimuksessa. Asemakaava-alueella vastuuraja on pääsääntöisesti kiinteistön sulkuventtiilin läheisyydessä tontin rajalla.

Saako paistorasvan kaataa viemäriin?

Ei. Paistorasvojen paikka ei ole viemärissä. Rasva hyytyy jäähtyessään ja aiheuttaa helposti tukoksia kiinteistöjen omissa putkissa tai vesilaitoksen verkostossa. Jätevedenpuhdistamolla rasva tukehduttaa jätevedenpuhdistukseen osallistuvia mikrobeja ja huonontaa puhdistetun jäteveden laatua.

Sen sijaan voit tehdä näin:

  1. Jäähdytä paistorasva
  2. Kuori kiinteä rasva ja laita se bio- tai sekajätteeseen.
  3. Tee liemestä kastike.

Tai jäähdytä paistorasva esimerkiksi tyhjässä maitotölkissä, sulje tölkki tiiviisti ja laita sekajätteeseen.

Mikä ero on vietto- ja paineviemärillä?

Viettoviemäri ei vaadi erillistä kiinteistökohtaista jätevesipumppaamoa jäteveden siirtämiseksi vesihuoltolaitoksen verkostoon. Tiheästi asutut alueet pyritään toteuttamaan viettoviemärillä.

Mikä on veden kovuus Orimattilassa?

Orimattilan vesijohtoverkoston veden kovuus on noin 0,7-0,9 mmol/l eli 4-5dh. Konepesussa ei normaalisti tarvita pehmennysaineita.

Hanasta ei tule vettä. Miksi ei?

Tarkista onko pääsulku kiinteistön sisällä auki. Tarkista postisi; oletko saanut Vesilaitokselta ilmoituksen katkoksesta esim. korjaustöiden vuoksi. Katkoksista ilmoitamme myös etusivullamme. Vesilaitoksen päivystysnumero 0400 494 431 palvelee 24h. Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö, voit tiedustella asiasta myös isännöitsijältänne.

Miksi lämmintä vettä ei tule?

Vesilaitos toimittaa ainoastaan kylmää talousvettä. Vika on kiinteistön lämmitysjärjestelmässä. Ota yhteyttä isännöitsijään tai tarkasta lämmityslaitteiston toiminta.

Miksi sain Vesilaitokselta tiedon vuosikulutuksen muutoksesta?

Jos mittarinlukemasta havaitaan, että asiakkaan kulutus on muuttunut huomattavasti, asiakkaalle lähetetään tästä tieto. Kulutuksen muutos voi johtua monesta eri syystä. Asukaslukumäärän muutos vaikuttaa kulutukseen. Kannattaa tarkistaa, että lukema on ilmoitettu oikein ja oikeasta mittarista. Jos lukema on oikein ja tiedätte syyn muutokseen, teidän ei tarvitse tehdä asian suhteen mitään. Muutos tulee näkymään seuraavassa tasauslaskussa.