Toiminta-alueiden muutosesitys

Orimattilan Vesi Oy:n hallitus esittää kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivittämistä.

Toiminta-alueet ovat alueita, jolla vesihuoltolaitos sitoutuu vastaamaan vesihuollon toteutuksesta ja jolla kiinteistöt tulee pääsääntöisesti liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueista päättää kunta. Ennen hyväksymispäätöstä asiasta on varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Orimattilan Vesi Oy:n toiminta-alue-esitykset:

Artjärvi: Katso kartta

Mallusjärvi-Huhdanoja: Katso kartta

Keskustaajama-Virenoja: Katso kartta

Pennala-Pasina: Katso kartta