Päivystysnumero: 0400 494 431
 • Tervetuloa verkkosivuillemme!
  Tervetuloa verkkosivuillemme!

Tervetuloa!

 

Orimattilan Kaupungin vesilaitos huolehtii veden hankinnasta ja jakelusta, syntyneiden jätevesien vastaanottamisesta ja puhdistuksesta sekä vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta mahdollisimman laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Toimialueemme on keskustaajama, Virenojan, Pennalan, Pasinan sekä Mallusjärven, Tuuliharjan ja Artjärven alue. Orimattilan Vesi Oy huolehtii vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta. Tietoa toiminnastamme löydät myös tästä esitteestämme.

Ajankohtaista

Kaikki uutiset
 • Hinnanmuutokset vuonna 2020

  Asuinkiinteistöjen liittymismaksuhinnat nousevat 1.3.2020 asemakaava-alueilla 10% ja haja-asutusalueilla 5%.

  Käyttö- ja perusmaksuihin ei tule muutoksia.

  Lue lisää
 • VESILAITOS ALOITTAA VERKOSTON LOHKOMISEN VUOTOJEN PAIKALLISTAMISEN NOPEUTTAMISEKSI

  Vesivuotojen nopeamman ja tarkemman paikallistamisen vuoksi aloitamme Orimattilan keskustan verkoston lohkomisen pienempiin alueisiin. Lohkominen ei tässä vaiheessa koske Artjärven, Pennalan tai Mallusjoen alueita, joiden vedenkulutusta seurataan runkolinjoihin asennettujen virtausmittauskaivojen avulla.

  Nykytilanteessa verkosto toimii yhtenä kokonaisuutena, eikä sen käyttöä pienemmissä osissa ole poikkeustilanteita lukuun ottamatta kokeiltu. Verkosto tullaan jakamaan suunnitelmallisesti useaan eri lohkoon, jota kutakin syötetään hallitusti 1-2 vedenottamon kautta. Lohkomisen perusteella vedenottamoilla tuotettua vesimäärää voidaan verrata tarkasti samalla alueella olevien asiakkaiden mitattuun keskiarvokulutukseen. Menetelmän avulla vuotojen etsintä saadaan rajattua pienemmälle alueelle ja samalla saadaan suunnittelun tueksi käytännön tietoa vesien virtaussuunnasta eri tilanteissa.

  Verkoston lohkomisen seurauksena veden normaalit virtaussuunnat muuttuvat. Virtaussuunnan muutos voi aiheuttaa sakan irtoamista putkiston seinämiltä ja hetkellistä sameutta tai ruosteen väriä vedessä. Laatuhäiriö poistuu yleensä kylmää vettä juoksuttamalla. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä päivystysnumeroomme 0400 494 431. Tiedotamme havaitsemistamme häiriöistä näillä kotisivuillamme ja Orimattilan kaupungin Facebook-sivulla.
   

  Lue lisää
 • VESIJOHTOVERKOSTON KORJAUS TULLINMÄELLÄ 13.2.2020

  **Päivitys 13.2.20 klo 14:25: Vesivuoto on korjattu ja vesi on jälleen käytettävissä.**

   

  Tullinmäellä on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään torstaina 13.2.20. Korjaustyöstä johtuen vedenjakelussa on katkos Tullintiellä, Tullinkujalla ja Tullintien ja Erkontien risteysalueella klo 9.30.-17.00. Kyseisiin kiinteistöihin on jaettu tiedote asiasta. Katkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin.


  Kehotamme varaamaan vettä kotitaloustarpeisiin. Katkon aikana hanan avaaminen ja wc:n vetäminen ei ole suotavaa, koska tällöin putkistoon pääsee ilmaa. Katkon aikana vettä on saatavilla vesilaitoksen vedenottopisteestä osoitteesta Tokkolantie 3.


  Autojen läpiajoliikenne on poikki Tullintie 3:n kohdalta korjaustöiden ajan. Kevyenliikenteen kulku pyritään järjestämään.


  Korjaustyön jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä sameutta, mikä poistuu juoksuttamalla. Sameus johtuu verkostoon päässeestä ilmasta. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.
   

  Lue lisää