Vesilaitoksen tiedote 2/2021

Uusin tuulin kohti kesää

Orimattilan Veden toimitusjohtaja vaihtui maaliskuun alussa. Uusi toimitusjohtaja Petteri Kotonen siirtyi tehtävään Haminan Veden toimitusjohtajan tehtävästä. Sitä ennen Kotonen on työskennellyt mm. Espoon Veden suunnittelupäällikkönä, Kouvolan Veden laitospäällikkönä ja Kymen Veden verkostopäällikkönä. Yhteensä Kotosella on noin 15 vuoden kokemus vesihuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Kotonen ei näe vesihuoltolaitosta pelkästään välttämättömyyspalvelun tarjoajana vaan myös tärkeänä kunnan vetovoimatekijänä. Hyvin toimiva ja laadukkaasti hoidettu vesihuolto on elintärkeää niin alueen yrityksille kuin asukkaille. Ilman kunnon vesihuoltopalveluita kaupungin ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattaminen ei ole mahdollista. Omaisuudenhallinta, pitkän aikavälin strateginen suunnittelu ja johdonmukainen omistajaohjaus ovatkin asioita, joihin Kotosen mukaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta laitoksen kilpailukyky säilyy ja laitos voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla alueen kehittymistä.

Verkostojen alati kasvava saneerausvelan määrä on puhututtanut viime aikoina paljon. Verkostojen saneerausmääriä on lisättävä tuntuvasti, mikäli verkostojen toiminnallisuus halutaan pitää nykyisellä tasolla. Rahoituksen riittävyys tuleekin nousemaan saneerausmäärien kasvaessa keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Saneerauksia on jatkossa kyettävä kohdistamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin, jotta kasvavista kustannuksista selvitään. Lisäksi on tärkeää selvittää, mitä mahdollisuuksia laitoksella on vahvistaa rahoituspohjaa ja voidaanko toimintatapoja ja organisaatiorakennetta muuttamalla tehostaa toimintaa ja saavuttaa säästöjä.