Vesilaitoksen tiedote 3/2021

Myrskylä-Orimattila vesihuoltolinjan suunnittelu

Orimattilan Vesi Oy on käynnistänyt vesihuoltolinjan rakennussuunnitelman laatimisen välille Myrskylä – Orimattila.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihuoltolinja Viiskivenharjun pohjavesialueen ja Orimattilan keskustaajaman välille. Viiskivenharjun hankkeeseen kuuluu erikseen myöhemmin suunniteltava ja toteutettava Viiskivenharjun vedenottamo, josta voidaan 1.1.2024 alkaen pumpata pohjavettä 1500 m3/d.

Suunnittelualueella tehdään kesän ja syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia. Linjaosuuksilla tehtävistä maastomittauksista ei jää maastoon mitään näkyviä jälkiä. Maaperätutkimukset tehdään kairauksien avulla rakennettavuuden selvittämiseksi. Maaperätutkimukset tehdään vasta kun maanomistajiin on oltu yhteydessä ja luvat pohjatutkimusten suorittamiseksi on saatu.

Suunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2021. Hankkeen suunnittelijaksi on valittu FCG Finnish Consulting Group Oy. Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu toteuttavaksi vuosien 2022-2023 aikana.

Yleiskartta rakennettavasta vesihuoltolinjasta (pdf)