Vesilaitoksen tiedote 4/2021

Vesilaitoksen ensi vuoden tavoitteet

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on hyvässä vauhdissa. Kaupungin strategian mukaiset tavoitteet on saatu asetettua ja budjettiehdotus on valmiina. Vesilaitoksen ensi vuoden tavoitteita ovat omaisuudenhallinnan tehostaminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Tarkoitus on asentaa 700 etäluettavaa vesimittaria, ottaa häiriötiedottamisjärjestelmä käyttöön ja toteuttaa asiakaskysely. Lisäksi pyrimme julkaisemaan asiakaslehden yhteistyössä Orimattilan Lämmön kanssa.

Uudistukset tulevat näkymään asiakkaille mm. nykyistä tehokkaampana häiriötilannetiedotuksena ja siirtymisenä portaittain arviolaskutuksesta ajantasalaskutukseen. Tavoitteenamme on muutaman vuoden sisällä pystyä tarjoamaan asiakkaillemme päivätasoinen kulutuksen seuranta- ja vuotovahtipalvelu. Kyselyn avulla pyrimme selvittämään asiakkaidemme näkemyksiä myös muista mahdollisia kehittämistarpeista.

Uudistusten läpivienti vaatii aina sekä taloudellisia- että henkilöstöresursseja. Uudistusten toteutuslaajuus riippuu pitkälti siitä, millaisia muutoksia taksarakenteeseen saadaan tehtyä. Budjetissa on varauduttu 100 000 euron kustannusten kasvuun. Vesilaitoksen henkilöstömäärä ei mahdollista kaiken tekemistä omin voimin, vaan tarvitsemme myös vahvoja yhteistyökumppaneita muutosten läpiviemiseen. Alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja verkostojen rakentaminen ovatkin tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisessä.