Author Archives: paivi.jarvinen@orimattila.fi

Vesilaitoksen tiedote 3/2021

Myrskylä-Orimattila vesihuoltolinjan suunnittelu Orimattilan Vesi Oy on käynnistänyt vesihuoltolinjan rakennussuunnitelman laatimisen välille Myrskylä – Orimattila. Hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihuoltolinja Viiskivenharjun pohjavesialueen ja Orimattilan keskustaajaman välille. Viiskivenharjun hankkeeseen kuuluu erikseen myöhemmin suunniteltava ja toteutettava Viiskivenharjun vedenottamo, josta voidaan 1.1.2024 alkaen pumpata pohjavettä 1500 m3/d. Suunnittelualueella tehdään kesän ja syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia. Linjaosuuksilla tehtävistä…

Kesävesipisteet

Torin kesäkaivo on avattu! Vesipisteet myös: Tokkolantie 3:ssa Järvikunnan koululla ja Hasintiellä Karkkulassa Keskustan vesipisteet desinfioidaan päivittäin ja sivukylien noin kerran viikossa. Vesipiste on tarkoitettu pienten vesimäärien noutamiseen kanisterilla esim. juomavedeksi, jos oma kaivovesi ei ole juotavaksi kelpaavaa. Jokaisen hakijan on pidettävä huolta paikan puhtaudesta omalta osaltaan. Vesipiste ei ole pesupaikka eikä leikkipaikka, eikä vettä…

Kesän saneeraustyöt alkavat

Orimattilan Vesi Oy saneeraa vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoa Lahdentien, Muurarinkujan ja Muuraintien alueella. Lahdentien osalta työt alkavat viikolla 20 ja valmistuvat 31.7.2021 mennessä. Vesijohtojen liitostöiden aikana on lyhyitä katkoja vedenjakelussa. Vesikatkoista tiedotetaan erikseen töiden edistyessä. Muurarinkujan alue joudutaan kaivamaan auki ja työt Muurarinkujan osalta alkavat elokuun alussa. Kulku kiinteistöihin säilyy koko työmaan ajan. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa…

Vesilaitoksen tiedote 2/2021

Uusin tuulin kohti kesää Orimattilan Veden toimitusjohtaja vaihtui maaliskuun alussa. Uusi toimitusjohtaja Petteri Kotonen siirtyi tehtävään Haminan Veden toimitusjohtajan tehtävästä. Sitä ennen Kotonen on työskennellyt mm. Espoon Veden suunnittelupäällikkönä, Kouvolan Veden laitospäällikkönä ja Kymen Veden verkostopäällikkönä. Yhteensä Kotosella on noin 15 vuoden kokemus vesihuoltoon liittyvistä tehtävistä. Kotonen ei näe vesihuoltolaitosta pelkästään välttämättömyyspalvelun tarjoajana vaan myös…

Vesijohtoverkoston korjaus Suopursutiellä keskiviikkona 21.4.2021

Päivitys klo 12.38: Korjaustyö on valmistunut ja vesi on jälleen käytettävissä. *** Suopursutiellä on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään keskiviikkona 21.4.2021. Korjaustöistä johtuen vedenjakelussa on katkos Suopursutiellä klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Katkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin. Katkoksen ajaksi kannattaa vettä ottaa talteen astioihin tms.. Vettä voi myös noutaa omaan astiaan Orimattilan vesilaitoksen vedenottopisteestä…

Vesijohtoverkoston korjaus ke 17.3.21

Päivitys 17.3.21 klo 11.45: Korjaustyö on valmistunut ja vesi on jälleen käytettävissä. Huuhtelu on käynnissä, mutta verkostovedessä saattaa esiintyä vielä sameutta, mikä poistuu kylmää vettä juoksuttamalla. *** Piennartiellä on havaittu vesivuoto, minkä korjausta tehdään keskiviikkona 17.3.2021. Korjaustyöstä johtuen vedenjakelussa on katkos Piennartiellä ja Nurmitiellä klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Katkos saattaa olla ilmoitettua aikaa lyhyempikin. Kehotamme…

Vesilaitoksen tiedote 1/2021

Vuoden 2020 yhteenvetoa Viiskivenharjun vedenottamohanketta Orimattilan ja Myrskylän rajamaastossa edistettiin mm. runkolinjan yleissuunnittelulla. Vedenottamo ja siihen liittyvä runkolinja on tarkoitus rakentaa siten, että ne otetaan käyttöön 1.1.2024. Lahti Aquan kanssa vuonna 2019 solmittu sopimus varavesiyhteydestä ja veden toimittamisesta Renkomäestä Pasinaan pantiin täytäntöön rakentamalla yhdysvesijohto kevättalvella 2020. Vettä on nyt johdettu Lahden suunnasta Pasinaan ja osaan…